Het komende werkjaar – dus minstens t.e.m. de zomer van 2021 – werken we met het jeugdwerk in kleurenfases. Er zijn vier fases: groen, geel, oranje en rood. Het is de Vlaamse overheid die beslist wanneer we in Vlaanderen veranderen van kleurenfase. Lokale overheden kunnen hier wel strenger in handelen als de lokale situatie dat vraagt en na aftoetsen met Vlaanderen en de experts. Onderstaande regels gelden in alle fases.

Wie mag deelnemen aan activiteiten?

We streven ernaar dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan het jeugdwerk kunnen (blijven) deelnemen dit werkjaar. Dat is belangrijk voor hun fysiek en mentaal welzijn. Elk lid, leid(st)er of bestuurslid mag deelnemen aan een activiteit, behalve als hij/zij …

  • … ziek is of ziektesymptomen had in de 3 dagen voor de activiteit.
  • … behoort tot een risicogroep en geen doktersattest kan voorleggen of aangepaste medicatie ter beschikking heeft.
  • … in contact is gekomen met een besmet persoon. Het lid of de leiding mag dan 10 dagen  – gerekend vanaf het laatste contact met de coronapatiënt  – niet deelnemen aan een activiteit.

Kinderen en jongeren met een (chronische) ziekte of met een risicoprofiel kunnen deelnemen aan de activiteit als ze daarvoor een huisarts hebben geraadpleegd en bijgevolg een doktersattest kunnen voorleggen.

Opgelet: Als ouders of meerderjarig lid ben je zelf verantwoordelijk om alle juiste informatie door te geven via een medische fiche of om de leiding op de hoogte te brengen als er iets verandert sinds het invullen van de medische fiche.

Geen activiteiten meer vanaf 29 oktober 2020

Op woensdag 28 oktober kwam de veiligheidscel van Stad Dendermonde samen. Op basis van de alarmerende situatie en om de verspreiding van het virus te doorbreken, nam de veiligheidscel van Dendermonde bijkomende maatregelen.

Helaas moeten we jullie meedelen dat we onze activiteiten voor zowel leden ouder als jonger dan twaalf jaar op pauze moeten zetten voor onbepaalde tijd.

Alle bijkomende maatregelen die genomen werden door Stad Dendermonde kan je terugvinden via https://www.dendermonde.be/nieuwsdetail/8817/stad-neemt-bijkomende-coronamaatregelen